chào mọi người, hiện tai em có 1 đồ án yêu cầu kết nối động cơ bước vs plc để điều khiển vị trí. động cơ bước của em qua driver xuất ra 3 dây: 1 dây xung, 1 dây hướng, 1 dây cho phép chạy. Hiện tại em đang bí vì ko biết cấp xung (Q0.0) điều khiển vị trí cho dc bước bằng timer ra sao (2 dây kia ko cần thiết do yêu cầu chỉ là điều khiển vị trí). Xin mọi người chỉ giáo. Thank all

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: