xin các anh em trên web điện trợ giúp cách đấu cảm biến báo khói beam một đầu phát 1 đầu thu như thế nào với có sơ đồ nè . cảm bién của nohmi.giải thích dum em hai sơ đồ e xin cảm ơn rất rất nhiều

để nối đương tín hiệu cảm biến lại cần tới cáp 10 lõi trong đó 4 lõi bỏ trống. còn 6 cặp dung cho đèn, chuông, nut nhấn. nhưng e không biết đấu thế nào. xin các anh chỉ giúp
và cảm biến loại 2 pin

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: