Thiết lập hệ thống chống sét trực tiếp cho công trình theo hệ thống sét sử dụng kim thu sét chủ động:

1. h < 2m: ở đây hàm ý cao trình chỉ được phép gắn thiết bị bên trên không quá 2m, hay tính từ mũi kim thu sét tới mặt bằng cần bảo vệ là không quá 2m.
Theo tiêu chuẩn NFC 17102
2. h>60m
Kết hợp giữa NFC 17202 và IEC 62305-3

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: