Em chào mọi người trong diễn đàn. E hiện đang làm khóa luận tốt nghiệp để ra trường. Em muốn làm bên lĩnh vực SCada và PLC. Hiện tại phần cứng em đã có PLC Siemen S7 300, CPU 314C có AI, DI. Em muốn sử dụng để làm mô hình và dùng vWincc thiết kế môt điều khiển và giám sát (có report, phân quyền, xuất dữ liệu Excel). Nhưng em vẫn chưa có đề tài. Anh chị nào có hướng thì giúp em vơi. Em cám ơn trươc.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: