Chào các bạn.
Mình đang thử thiết kế một chương trình bám theo đối tượng di động thông qua video bằng matlab.
Mình đang thử xử lý ảnh bằng cách so sánh hai ảnh lấy từ webcam về để xác định điểm khác nhau của chúng. Hiện tại mình đang bị vướng ở chỗ không biết làm thế nào để xác định được tọa độ của điểm ảnh. Mình làm một ví dụ đơn giản như vầy thôi:
(Ở đây mình tạo 2 ảnh giống nhau hoàn toàn sau đó trên ảnh 2 mình vẽ thêm một ô màu đen để xem như là đối tượng cần xác định tọa độ)
1. Đọc ảnh 1 và chuyển ảnh RGB qua GRAY (ảnh a).
2. Đọc ảnh 2 và chuyển ảnh RGB qua GRAY (ảnh b).
3. Lấy ảnh a trừ ảnh b ta xác định được điểm khác nhau của 2 ảnh (ảnh c). Tất cả những phần giống nhau sau khi trừ đã chuyển thành màu đen (0,0,0). còn phần ô mình tô đen trên ảnh b chuyển thành màu trắng.

Các bạn có cách nào xác định tọa độ điểm trắng còn lại trên hình C thi giúp mình với nhé.

Trên đây là giải thuật mình nghĩ ra. Nếu sai chỗ nào mong các bạn chỉ giúp.
Thanks
+++---o0o---+++
Câu hỏi thứ 2 là làm cách nào để vẽ một đường tròn hoặc hình chữ nhật trên hình (giả sử xác định được tọa độ của điểm ảnh sau đó mình muốn khoanh điểm xác định được bằng 1 đường tròn hoặc hình chữ nhật)
Thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: