Tiến trình phát triển công nghệ chống sét của ERICO trải qua 4 giai đoạn chính.

- Trước 1998 tồn tại một số công nghệ khá cũ ( SAD, Gas Aresstor, MOV ) và nổi bật trong giai đoạn này là công nghệ MOV.
- Tháng 2/1998 khi UL đưa ra một số tiêu chuẩn cao hơn về chống sét thì công nghệ MOV không đáp ứng được tiêu chuẩn này, muốn tồn tại được cần phải cải tiến và công nghệ TDS ra đời trong giai đoạn này.
- Năm 2000 Công nghệ TSG ra đời, TSG ra đời dựa trên công ngệ SG tồn tại khá lâu và phát triển qua 3 giai đoạn trước khi TSG ra đời. TSG ra đời là một bước ngoặt trong tiến trình phát triển công nghệ chống sét.
- Năm 2002 công nghệ TDX ra đời, TDX cũng dựa trên công nghệ TD nhưng phát triển hơn, một bước tiến dài trong công nghệ chống sét.

Có thời gian mình sẽ trình bày từng giai đoạn và từng công nghệ cụ thể, chi tiết để các bạn tiện theo dõi và nghiên cứu.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: