Trích dẫn Gửi bởi bkisshuy Xem bài viết
Cam on ban nhieu, Ban co tieu chuan TCVN 7997:2009. Cho minh xin voi
Mail cua minh: bkisshuy@yahoo.com
Tiêu chuẩn đó nè bạn
http://www.data.webdien.com/free/dow...ec47e9030aa3d9