Những thay đổi trong INGESCO 37
Về thiết bị:
Bảo hành tăng lên 5 năm

Một thiết bị đếm sét mới CDR-11 với các thông số giống model cũ CDR-1

Về hệ thống tiếp địa:
INGESCO đưa ra khuyến cáo dùng 2 dây dẫn A và B thay vì như trong tiêu chuẩn NFC 17102 chỉ dung một dây dẫn khi A < 28m và A>B, dung 2 dây dẫn khi A> 28m hay A < B.
Khi công trình cao hơn 60m, INGESCO khuyến cáo dung tối thiểu 4 dây dẫn.

Về ký tự tượng trưng:

Ký hiệu này được đặt lên đầu thay vì phí dưới như trong catalogues cũ để người xem dễ nhận biết hơn.
Nhận xét: có thay đổi chút xíu theo hướng tốt hơn.
Download catalogues here.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: