Có bạn nào đã làm hay cung cấp hệ thống rail and trolley chưa, giúp mình với. Có thể cung cấp hoặc cho mình xem bản tiêu chuẩn nó được không vậy. Mình tìm rồi nhưng ít tài liệu wa. chổ bán cũng ít.
Hình :

Cảm ơn, chúc vui.
PS: cái này ngoài luồn chút, mong được thông cảm.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: