Chào các bác. Ai có tài liệu học tập môn công nghệ sản xuất điện của Đại học điện lực thì cho mình xin với. Cảm ơn nhiều. mình cũng có tìm trên mạng nhưng chỉ có phần nhà máy điện nguyên tử của thầy Đặng Thành Trung mà thôi.
http://www.ebook.edu.vn/?page=1.6&view=16906

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: