Ai có thể tính các bước của máy biến áp tự ngẫu có Umax =240 , điên cách nhau khoảng 10v có 5 mức điện ap , có a=2.2cm, b=2.4cm, c=1.1bm, h=3.3cm , giúp nha loại cảm ứng cũng chưa thấy ai làm đc

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: