Mình đang làm cái báo cáo về PLC S7-200 mình mới học nên chưa biết làm thế nào.Đề tài ra là "giới thiệu về PLC S7 - 200 - chủ yếu về phần tập lệnh, cách viết chương trình điều khiển, kết nối, chạy.".Ai có tài liệu về phần này mong mọi người cho mình xin.Nếu gửi qua maill dc thì càng tốt maill của mình là [/phamvanhuu8x@gmail.com]
Thank mọi người đã giúp

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: