[/IMG]em mới tìm hiểu về năng lượng gió mong các anh chỉ giúp .giải thích kỹ dùm e sơ đồ này với