Bác nào có mạch điện của xe điện cho em xin với! Xe điện có phải là sử dụng nguyên lý của động cơ điện một chiều không?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: