Mình đang làm đồ án về điện tử công suất. Mấy đề tài cũ như kích điện, điều chỉnh tốc độ, bộ nạp, thầy không cho làm nữa. Có bạn nào có đề tài ứng dụng hay và dễ thực hiện không xin chỉ giáo cho mình với!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: