Bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm về công tác thiết kế, lại được giao một công việc quá sức mà trong tay không có một ít tài liệu tham khảo nào; bạn đã làm công việc thiết kế về một lĩnh vực nào đó nay sếp giao cho bạn thiết kế một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ mà bạn chưa có khái niệm gì về nó, bạn đang thực sự cần tài liệu về một bộ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh, rõ ràng và khoa học … Hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và trao đổi tài liệu thông qua địa chỉ emai : songphang2012@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: