Mình đang làm một mô hình nhỏ về cảm biến và đo lường nhưng thầy bắt buộc là trong mô hình ít nhất có 2 loại cảm biến trở lên. Có bạn nào biết mô hình nào như vậy, đơn giản trong mua thiết bị và lắp đặt, ít tốn kém không? Chỉ cho mình với!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: