Dear all,
Bác nào phân phối chủng loại này tại đà Nẵng cho em thông tin cái
mail : mai.hieu72@gmail.com
Số lượng mỗi loại khoảng 2000m

TKS

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: