chào các bác có kinh nghiệm cho êm hỏi tý em dang tim hiểu hệ thống điện tự đông em không biết hệ thống họ đấu mát thế nào vứi tiếp địa nữ. mà trên đồng hồ chống chạm mát bình thương là 0 hoặc 0,1 ohm nhung giơ không biết nguyên nhân sao ma nó cứ bi nhảy lung tung báo lỗi thi nguyên nhân nó tại sao

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: