Mình muốn mua quyển sách : hệ thống cung cấp điện của xi nghiệp công nghiệp của đô thị và nhà cao tầng,tác giả Nguyễn Công Hiền (chủ biên),Nguyễn Mạnh Hoạch .ai có bán xin liên hệ sdt 0972351291 .Mình xin cảm ơn.Đang cần gấp.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: