y/c:thiết kế hệ thống theo yêu cầu công nghệ
gặp bo đi xuống,a1 thi đi lên ,a0 sang phải,b1 đi xuống,a1 đi lên,a0 sang trái.tưc là tại a0 có 2 cách đi sang trái or phải.làm theo pp hàm tác động

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: