Mình có con Proface,model GP270-LG11-24V, 5.7 inch ,mono,power 24Vdc ,made in Japan. mới 98-99%,bao test.
Bạn nào mua liên hệ nhé : 01655 18 19 48 , mail : tudonghoa.2nd@gmail,com.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: