Đang làm đề tài trên, mình mới tìm hiểu sơ trên thế giới về 2 công nghệ là sản xuất đồng cathode bằng phương pháp nấu Tinh luyện - Điện phân; và bằng phương pháp dùng hóa chất - Điện phân.
Cho mình hỏi ở Việt Nam có những đâu sản xuất đồng cathode và bằng công nghệ gì, mấy bro giới thiệu sơ về công nghệ ở Việt Nam cho mình nắm nha.
Thanks !!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: