Công ty Cổ phần Điện 306 cần tuyển dụng 02 Công nhân điện.
Địa điểm làm việc: Đà Lạt (Tỉnh Lâm Đồng nói chung)
Công việc: thi công điện nước công trình.

Các ứng viên ghi lại các thông tin sau và gửi đến mail: ngoctung306@gmail.com

Họ và tên:....
Năm sinh:...
Địa chỉ thường trú:....
Bằng cấp:...
Số năm kinh nghiệm:....
Mức lương yêu cầu:....
Điện thoại liên hệ:...

Chúng tôi sẽ lọc ra các hồ sơ đạt yêu cầu và gọi điện trực tiếp để phỏng vấn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: