Chả là mình mới dùng phần mềm cade -simu được mấy tiếng thôi mà đầu mình cứ loạn cả lên. Chắc là do dây dợ thế nào ý. Thừa 1 tý không chạy thiếu 1 tý cũng không. Có ai biết phần mềm nào tương tự như phần mềm cade -simu không cho mình xin với. Mình đang cần.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: