chào ae trong web, xin hỏi trong web mình có ai có 2 lại tiêu chuẩn sau thì có thể cho mình xin, và sẽ có hậu tạ.
TCVN: 6592-2:2009
TCVN: 6592-4-2:2009
giúp mình với vì mình đang cần gấp
xin gửi mail cho mình
mail: tranphucthanhpv@gmail.com
Đt: 0937372689

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: