Ai dịch hộ mình câu này:

The principal advantage of this element is total insensitivity to topological discrepancies.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: