• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
  Kết quả 1 đến 10 của 21
  1. #1
   Tham gia
   12-05-2012
   Bài viết
   56
   Cảm ơn
   11
   Thanked 3 Times in 1 Post

   Mặc định Làm sao để C# nhận hết dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM?

   Tinh hình là em đã truyền dât từ vi xử lý lên C# được rồi nhưng không hiểu sao mà khi nhấn nút đọc kết quả thì có lúc nó nhận đủ data có khi nó nhận không đủ data đã gửi. Ví dụ dưới vi xử lý gửi là 13523 mà trên C# có khi nhận đủ 13523 cũng có khi nó chỉ nhận là 3 hoặc là 23 hoặc là 523 có khi không có gì. Em đã tìm nhiều cách rồi mà không làm sao cho C# nhận đủ data hết. Mong các Pro giúp em với.
   Code:
   using System;
   using System.Collections.Generic;
   using System.ComponentModel;
   using System.Data;
   using System.Drawing;
   using System.Linq;
   using System.Text;
   using System.Windows.Forms;
   using System.IO;
   using System.IO.Ports;
   using System.Xml;
   
   namespace Giao_tiep
   {
     public partial class Form1 : Form
     {
   
       SerialPort P = new SerialPort(); // Khai báo 1 Object SerialPort mới.
       string InputData = String.Empty; // Khai báo string buff dùng cho hiển thị dữ liệu sau này.
       delegate void SetTextCallback(string text); // Khai bao delegate SetTextCallBack voi tham so string
       public Form1()
       {
         InitializeComponent();
         string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
         // Thêm toàn bộ các COM đã tìm được vào combox cbCom
         cbCom.Items.AddRange(ports); // Sử dụng AddRange thay vì dùng foreach
         P.ReadTimeout = 500;
       }
   
       private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
       {
   
       }
   
       private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
       {
   
       }
   
       private void ngat_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         P.Close();
         status.Text = "Đã Ngắt Kết Nối            ";
         cbCom.Enabled = true;
         ngat.Visible = false;
         ketnoi.Visible = true;
         dockq.Visible = false;
         thoat.Visible = true;
         timer2.Stop();
         data = "";
         kq.Text = "- - - - - ";
       }
   
       private void ketnoi_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         try
         {
           P.BaudRate = 9600;
           P.DataBits = 8;
           P.Parity = Parity.None;
           P.StopBits = StopBits.One;
           P.Handshake = Handshake.None;
           ngat.Visible = true;
           ketnoi.Visible = false;
           cbCom.Enabled = false;
           dockq.Visible = true;
           P.Open();
           status.Text = "Đang kết nối với cổng " + cbCom.SelectedItem.ToString() + ".";
           status.ForeColor = Color.Black;
         }
         catch (Exception ex)
         {
           thoat.Visible = true;
           dockq.Visible = false;
           ketnoi.Visible = true;
           ngat.Visible = false;
           cbCom.Enabled = true;
           MessageBox.Show("Không kết nối được.", "Thử lại", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
         }
       }
   
       private void thoat_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         this.Close();
       }
   
       private void cbCom_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
       {
         if (P.IsOpen)
         {
           P.Close(); // Nếu đang mở Port thì phải đóng lại
         }
         P.PortName = cbCom.SelectedItem.ToString(); // Gán PortName bằng COM đã chọn
       }
   
       
       private void dockq_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         timer2.Interval = 500;
         timer2.Enabled = true;
         timer2.Start();
       }
   
       private void kq_Click(object sender, EventArgs e)
       {
   
       }
   
       private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
       {
         thoigian.Text= DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
       }
   
       private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
       {
   
       }
   
       private void statusStrip1_ItemClicked(object sender, ToolStripItemClickedEventArgs e)
       {
   
       }
   
       private void thoigian_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         
       }
   
       string data;
       private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
       {
         data = P.ReadExisting();
         thoat.Visible = false;
         if (data != String.Empty)
         {
           kq.Text = data;
         }
       }      
     }
   }

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
   Tham gia
   18-05-2010
   Địa chỉ
   Long Hải
   Bài viết
   1,565
   Cảm ơn
   226
   Được cảm ơn 905 lần, trong 605 bài

   Mặc định Ðề: Làm sao để C# nhận hết dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM?

   Trích dẫn Gửi bởi welcometo97 Xem bài viết
   Tinh hình là em đã truyền dât từ vi xử lý lên C# được rồi nhưng không hiểu sao mà khi nhấn nút đọc kết quả thì có lúc nó nhận đủ data có khi nó nhận không đủ data đã gửi. Ví dụ dưới vi xử lý gửi là 13523 mà trên C# có khi nhận đủ 13523 cũng có khi nó chỉ nhận là 3 hoặc là 23 hoặc là 523 có khi không có gì. Em đã tìm nhiều cách rồi mà không làm sao cho C# nhận đủ data hết. Mong các Pro giúp em với.
   Code:
   using System;
   using System.Collections.Generic;
   using System.ComponentModel;
   using System.Data;
   using System.Drawing;
   using System.Linq;
   using System.Text;
   using System.Windows.Forms;
   using System.IO;
   using System.IO.Ports;
   using System.Xml;
   
   namespace Giao_tiep
   {
     public partial class Form1 : Form
     {
   
       SerialPort P = new SerialPort(); // Khai báo 1 Object SerialPort mới.
       string InputData = String.Empty; // Khai báo string buff dùng cho hiển thị dữ liệu sau này.
       delegate void SetTextCallback(string text); // Khai bao delegate SetTextCallBack voi tham so string
       public Form1()
       {
         InitializeComponent();
         string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
         // Thêm toàn bộ các COM đã tìm được vào combox cbCom
         cbCom.Items.AddRange(ports); // Sử dụng AddRange thay vì dùng foreach
         P.ReadTimeout = 500;
       }
   
       private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
       {
   
       }
   
       private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
       {
   
       }
   
       private void ngat_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         P.Close();
         status.Text = "Đã Ngắt Kết Nối            ";
         cbCom.Enabled = true;
         ngat.Visible = false;
         ketnoi.Visible = true;
         dockq.Visible = false;
         thoat.Visible = true;
         timer2.Stop();
         data = "";
         kq.Text = "- - - - - ";
       }
   
       private void ketnoi_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         try
         {
           P.BaudRate = 9600;
           P.DataBits = 8;
           P.Parity = Parity.None;
           P.StopBits = StopBits.One;
           P.Handshake = Handshake.None;
           ngat.Visible = true;
           ketnoi.Visible = false;
           cbCom.Enabled = false;
           dockq.Visible = true;
           P.Open();
           status.Text = "Đang kết nối với cổng " + cbCom.SelectedItem.ToString() + ".";
           status.ForeColor = Color.Black;
         }
         catch (Exception ex)
         {
           thoat.Visible = true;
           dockq.Visible = false;
           ketnoi.Visible = true;
           ngat.Visible = false;
           cbCom.Enabled = true;
           MessageBox.Show("Không kết nối được.", "Thử lại", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
         }
       }
   
       private void thoat_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         this.Close();
       }
   
       private void cbCom_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
       {
         if (P.IsOpen)
         {
           P.Close(); // Nếu đang mở Port thì phải đóng lại
         }
         P.PortName = cbCom.SelectedItem.ToString(); // Gán PortName bằng COM đã chọn
       }
   
       
       private void dockq_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         timer2.Interval = 500;
         timer2.Enabled = true;
         timer2.Start();
       }
   
       private void kq_Click(object sender, EventArgs e)
       {
   
       }
   
       private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
       {
         thoigian.Text= DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
       }
   
       private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
       {
   
       }
   
       private void statusStrip1_ItemClicked(object sender, ToolStripItemClickedEventArgs e)
       {
   
       }
   
       private void thoigian_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         
       }
   
       string data;
       private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
       {
         data = P.ReadExisting();
         thoat.Visible = false;
         if (data != String.Empty)
         {
           kq.Text = data;
         }
       }      
     }
   }
   không nên nhận bằng ngắt timer mà nên nhận bằng ngắt serialPort
   VD:
   Code:
   private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
       {
         rtbEX.Text += serialPort1.ReadExisting();
       }
   Cao Văn Hưởng
   Email: vanhuongcao@gmail.com

  3. The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:


  4. #3
   Tham gia
   12-05-2012
   Bài viết
   56
   Cảm ơn
   11
   Thanked 3 Times in 1 Post

   Mặc định Ðề: Làm sao để C# nhận hết dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM?

   Code:
   private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
       {
         rtbEX.Text += serialPort1.ReadExisting();
       }
   Anh ơi cho em hỏi.
   Có cố định không anh.
   Mình có thể thay nó bằng name khác không?

  5. #4
   Tham gia
   18-05-2010
   Địa chỉ
   Long Hải
   Bài viết
   1,565
   Cảm ơn
   226
   Được cảm ơn 905 lần, trong 605 bài

   Mặc định Ðề: Làm sao để C# nhận hết dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM?

   Trích dẫn Gửi bởi welcometo97 Xem bài viết
   Code:
   private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
       {
         rtbEX.Text += serialPort1.ReadExisting();
       }
   Anh ơi cho em hỏi.
   Có cố định không anh.
   Mình có thể thay nó bằng name khác không?
   đây là ngắt của serial nên nó phải theo tên của serialport. nếu serial của bạn đặt tên là P thì nó sẽ tự động chuyển sang
   Code:
   private void P_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
       {
         rtbEX.Text += P.ReadExisting();
       }
   Cao Văn Hưởng
   Email: vanhuongcao@gmail.com

  6. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:


  7. #5
   Tham gia
   12-05-2012
   Bài viết
   56
   Cảm ơn
   11
   Thanked 3 Times in 1 Post

   Mặc định Ðề: Làm sao để C# nhận hết dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM?

   Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
   đây là ngắt của serial nên nó phải theo tên của serialport. nếu serial của bạn đặt tên là P thì nó sẽ tự động chuyển sang
   Code:
   private void P_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
       {
         rtbEX.Text += P.ReadExisting();
       }
   Cảm ơn anh. Em đã làm theo cách của anh và đã chạy được
   Nhưng khi em nhấn nút ngắt thì chương trình bị đơ. Em không hiểu tại sao nữa.
   Code em mới sửa lại. Nó tới chỗ P.close(); là treo ah.
   Code:
   #region Chương trình
   namespace Giao_tiep
   {
     #region Khởi tạo class Form
     public partial class Form1 : Form
     {
       #region Khai báo cổng COM và buff
       SerialPort P = new SerialPort(); // Khai báo 1 Object SerialPort mới.
       string InputData; // Khai báo string buff dùng cho hiển thị dữ liệu sau này.
       delegate void SetTextCallback(string text); // Khai bao delegate SetTextCallBack voi tham so string
       #endregion
       #region Khởi tạo Form
       public Form1()
       {
         InitializeComponent();
         string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
         // Thêm toàn bộ các COM đã tìm được vào combox cbCom
         cbCom.Items.AddRange(ports); // Sử dụng AddRange thay vì dùng foreach      
       }
       #endregion
       #region Kết nối hoặc ngắt kết nối
       private void ketnoiorngat_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         #region Kết nối
         if (ketnoiorngat.Text == "Kết nối")
         {
           try
           {
             P.BaudRate = 9600;
             P.DataBits = 8;
             P.Parity = Parity.None;
             P.StopBits = StopBits.One;
             P.Open();
             //--------------------------
             P.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(P_DataReceived);
             P.ReadTimeout = 5000;
             //--------------------------
             status.Text = "Đã kết nối với cổng " + cbCom.SelectedItem.ToString() + ".";
             status.ForeColor = Color.Black;
             //---------------------------
             ketnoiorngat.Text = "Ngắt";
             cbCom.Enabled = false;
             cong.Enabled = false;
           }
           catch (Exception ex)
           {
             MessageBox.Show("Không kết nối được.", "Thử lại", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
           }
         }
         #endregion
         #region Ngắt
         else
         {
           try
           {
             ketnoiorngat.Text = "Kết nối";
             cbCom.Enabled = true;
             cong.Enabled = true;
             P.Close();
             P.DataReceived -= new SerialDataReceivedEventHandler(P_DataReceived);
           }
           catch
           {
             MessageBox.Show("Không ngắt được.", "Thử lại", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
           }
         }
         #endregion
       }
       #endregion
       #region Thoát
       private void thoat_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         this.Close();
       }
       #endregion
       #region Chọn cổng COM
       private void cbCom_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
       {
         if (P.IsOpen)
         {
           P.Close(); // Nếu đang mở Port thì phải đóng lại
         }
         P.PortName = cbCom.SelectedItem.ToString(); // Gán PortName bằng COM đã chọn
       }
       #endregion
       #region Ngắt Serial Port
       private void P_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
       {
         InputData = P.ReadExisting();
         this.Invoke(new EventHandler(hienthiketqua));
       }
       #endregion
       #region Hiển thị kết quả
       private void hienthiketqua(object sender, EventArgs e)
       {
         kq.Text = " ";
         kq.Text = InputData;      
       }
       #endregion
       #region Đồng hồ (Cho đẹp)
       private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
       {
         thoigian.Text= DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
       }
       #endregion
     }
     #endregion
   }
   #endregion

  8. #6
   Tham gia
   18-05-2010
   Địa chỉ
   Long Hải
   Bài viết
   1,565
   Cảm ơn
   226
   Được cảm ơn 905 lần, trong 605 bài

   Mặc định Ðề: Làm sao để C# nhận hết dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM?

   Trích dẫn Gửi bởi welcometo97 Xem bài viết
   Cảm ơn anh. Em đã làm theo cách của anh và đã chạy được
   Nhưng khi em nhấn nút ngắt thì chương trình bị đơ. Em không hiểu tại sao nữa.
   Code em mới sửa lại. Nó tới chỗ P.close(); là treo ah.
   Code:
   #region Chương trình
   namespace Giao_tiep
   {
     #region Khởi tạo class Form
     public partial class Form1 : Form
     {
       #region Khai báo cổng COM và buff
       SerialPort P = new SerialPort(); // Khai báo 1 Object SerialPort mới.
       string InputData; // Khai báo string buff dùng cho hiển thị dữ liệu sau này.
       delegate void SetTextCallback(string text); // Khai bao delegate SetTextCallBack voi tham so string
       #endregion
       #region Khởi tạo Form
       public Form1()
       {
         InitializeComponent();
         string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
         // Thêm toàn bộ các COM đã tìm được vào combox cbCom
         cbCom.Items.AddRange(ports); // Sử dụng AddRange thay vì dùng foreach      
       }
       #endregion
       #region Kết nối hoặc ngắt kết nối
       private void ketnoiorngat_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         #region Kết nối
         if (ketnoiorngat.Text == "Kết nối")
         {
           try
           {
             P.BaudRate = 9600;
             P.DataBits = 8;
             P.Parity = Parity.None;
             P.StopBits = StopBits.One;
             P.Open();
             //--------------------------
             P.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(P_DataReceived);
             P.ReadTimeout = 5000;
             //--------------------------
             status.Text = "Đã kết nối với cổng " + cbCom.SelectedItem.ToString() + ".";
             status.ForeColor = Color.Black;
             //---------------------------
             ketnoiorngat.Text = "Ngắt";
             cbCom.Enabled = false;
             cong.Enabled = false;
           }
           catch (Exception ex)
           {
             MessageBox.Show("Không kết nối được.", "Thử lại", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
           }
         }
         #endregion
         #region Ngắt
         else
         {
           try
           {
             ketnoiorngat.Text = "Kết nối";
             cbCom.Enabled = true;
             cong.Enabled = true;
             P.Close();
             P.DataReceived -= new SerialDataReceivedEventHandler(P_DataReceived);
           }
           catch
           {
             MessageBox.Show("Không ngắt được.", "Thử lại", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
           }
         }
         #endregion
       }
       #endregion
       #region Thoát
       private void thoat_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         this.Close();
       }
       #endregion
       #region Chọn cổng COM
       private void cbCom_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
       {
         if (P.IsOpen)
         {
           P.Close(); // Nếu đang mở Port thì phải đóng lại
         }
         P.PortName = cbCom.SelectedItem.ToString(); // Gán PortName bằng COM đã chọn
       }
       #endregion
       #region Ngắt Serial Port
       private void P_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
       {
         InputData = P.ReadExisting();
         this.Invoke(new EventHandler(hienthiketqua));
       }
       #endregion
       #region Hiển thị kết quả
       private void hienthiketqua(object sender, EventArgs e)
       {
         kq.Text = " ";
         kq.Text = InputData;      
       }
       #endregion
       #region Đồng hồ (Cho đẹp)
       private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
       {
         thoigian.Text= DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
       }
       #endregion
     }
     #endregion
   }
   #endregion
   sửa lại đoạn ngắt kế nối như thế này.
   if(P.isOpen==true)
   {
   P.Close();
   }
   Cao Văn Hưởng
   Email: vanhuongcao@gmail.com

  9. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:


  10. #7
   Tham gia
   12-05-2012
   Bài viết
   56
   Cảm ơn
   11
   Thanked 3 Times in 1 Post

   Mặc định Ðề: Làm sao để C# nhận hết dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM?

   Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
   sửa lại đoạn ngắt kế nối như thế này.
   if(P.isOpen==true)
   {
   P.Close();
   }
   Em làm được rồi thank anh rất nhiều!
   Một nửa chặn đường hì còn phần hiện kết quả nữa là xong.


   Thank anh nhiều

  11. #8
   Tham gia
   12-05-2012
   Bài viết
   56
   Cảm ơn
   11
   Thanked 3 Times in 1 Post

   Mặc định Ðề: Làm sao để C# nhận hết dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM?

   Anh caovanhuong ơi!
   Khi em đóng gói dữ liệu là @xxxxxx# trong đó xxxxx là dữ liệu ví dụ khi vi xử gửi là @12345# nhưng C# có lúc nhận được là @12345# có lúc chỉ là @2345#. Em cần nó nhận chính xác luôn thì sao anh?

  12. #9
   Tham gia
   18-05-2010
   Địa chỉ
   Long Hải
   Bài viết
   1,565
   Cảm ơn
   226
   Được cảm ơn 905 lần, trong 605 bài

   Mặc định Ðề: Làm sao để C# nhận hết dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM?

   Trích dẫn Gửi bởi welcometo97 Xem bài viết
   Anh caovanhuong ơi!
   Khi em đóng gói dữ liệu là @xxxxxx# trong đó xxxxx là dữ liệu ví dụ khi vi xử gửi là @12345# nhưng C# có lúc nhận được là @12345# có lúc chỉ là @2345#. Em cần nó nhận chính xác luôn thì sao anh?
   1. xem lại đường truyền và tốc độ baud.
   2. sử dụng 1 phần mềm chuyên dụng để test coi có xảy ra lỗi đó không?
   Cao Văn Hưởng
   Email: vanhuongcao@gmail.com

  13. #10
   Tham gia
   12-05-2012
   Bài viết
   56
   Cảm ơn
   11
   Thanked 3 Times in 1 Post

   Mặc định Ðề: Làm sao để C# nhận hết dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM?

   Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
   1. xem lại đường truyền và tốc độ baud.
   2. sử dụng 1 phần mềm chuyên dụng để test coi có xảy ra lỗi đó không?
   Em dùng mô phỏng và đã cài tốc độ baud đều là 9600.
   và em đã dùng hercules_3-2-5 để test rồi.
   Kết quả là hercules_3-2-5 nhận đúng hết dự liệu, còn project của em nhận có khi đúng có khi sai.
   hic. chắc chết quá

  Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Tag của Chủ đề này