Hi, các bạn mình vào chuyên mục này và thấy các bài viết về năng lượng mới nhưng tuyệt đối ko thấy có đề cập đến việc phát điện phân tán (trong đó các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới tham gia), vậy nên tạm lập mục này để a e trao đổi. Nếu có trùng lặp thì mong các bác quản lý chuyển chỗ giùm nha.

Như đã biết các hệ thống điện hiện tại đã được phát triển từ khá lâu và có mô hình điển hình như sau: các máy phát điện được lắp đặt cùng với nhau để tạo nên những trung tâm phát điện lớn, những trung tâm này cung cấp điện đến phụ tải thông qua các trạm biến áp, các đường dây truyền tải và phân phối, mô hình như thế ta có thể gọi là phát điện tập trung. Mặc dù vậy trong những năm gần đây, chúng ta được nghe đến khái niệm phát điện phân tán (embedded generation), đó là mô hình các máy phát điện được kết nối trực tiếp với lưới phân phối.

Mình đưa ra một số vấn đề sau:
-Lý do cho việc phát điện phân tán
-Các vấn đề đi kèm với việc phát điện phân tán
-Tác động kỹ thuật của phát điện phân tán lên lưới điện phân phối
-Tác động kinh tế của phát điện phân tán lên lưới điện phân phối
-Tác động của phát điện phân tán lên lưới điện truyền tải
-Tác động của phát điện phân tán lên phát điện truyền thống

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: