Các bạn sinh viên tham khảo để thấy chương trình học của MIT cũng như đề thi của họ rất sát với thực tiễn

http://www.4shared.com/office/pDmBqB...ation_and.html

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: