Mình nghĩ tiêu chuẩn 46-2007 bổ sung thêm cho cho TCXDVN 46-1984 chứ không phải là thay thế (tc46-1984 không còn áp dụng). Là vì thế này mình thiết kế cái nhà kho bảo vệ chống sét đánh thẳng, cảm ứng, nhưng kho không có mặt bằng bố trí độc lập nên dùng biện pháp lưới thép 5x10 phủ trực tiếp nên mái. Lưới này có tác dụng chống sét đánh thẳng luôn. Nên không làm lưới cảm ứng nữa nhưng phải đảm bảo các vật kim loại lớn phải nối đất (theo 46-1984 thì nói rat rõ về cái này) con đọc 46-2007 thì nói khó hiểu quá. mà đem tc46-1984 thì nguòi ta không chịu.. bảo hết hiệu lực. Guíp mình với... phải làm sao bây giờ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: