Cho hỏi hút chân không MBA đến áp suất bao nhiêu thì đạt MBA 125MVA.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: