cho mình hỏi Active sensor và Passive sensor khác nhau như thế nào. về cấu tạo và sử dụng.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: