• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
   Tham gia
   04-10-2012
   Bài viết
   10
   Cảm ơn
   6
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Mấy Anh Giúp EM Với!!!!!!!!!!1

   Tình hình là em đang học nghành xây dựng, có môn kỹ thuật điện công trình, thầy dạy thì ít mà kể chuyện thì nhìu, bây giờ thầy cho mấy bt về nhà để lấy điểm mà cả lớp bó tay, nay mong mấy anh trên đây giải giúp em với.

   A- lý thuyết:
   1. Nêu những điều kiện để dời trạm biến áp.
   B bài tập
   1. xác định chỉ số Nhq đối với nhóm thiết bị bao gồm : 3 động cơ điện công suất mỗi động cơ 120kW, 4động cơ điện mỗi đông cơ 90kW, 3 động cơ 50kW, 6 động cơ 20kW và 12 đôg cơ mỗi động cơ 10kW

   2.căn phòng làm việc của 1 cơ quan thiết kế có suất phụ tải chiếu sáng là Po = 0.03 kW/m2. nếu căn phòng có diện tích (5x6)m2 thì tổng công suất các đèn cần có là bao nhiu ? nếu chọn đèn huỳnh quang chiều dài 1.2 m thì có công suất mỗi đèn là (40+15)
   w, thì cần có bao nhiu bóng đèn?

   3. yêu cầu xác định phụ tải điện cho xí nghiệp sản xuất xe đẹp. sản lượng 1 vạn chiếc/ năm, dư địng xây dựng sau 3 năm
   4. một xưởng sữa chữa oto có công suất đặt 200kW, diện tích xưởng 20x40 m2. yêu cầu xác định phụ tải điện.


   Mấy anh giúp em với

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. Những thành viên đã cảm ơn hoang_friends vì bài viết hữu ích:

   JIM

  3. #2
   Tham gia
   25-08-2010
   Bài viết
   327
   Cảm ơn
   192
   Được cảm ơn 208 lần, trong 106 bài

   Mặc định Ðề: Mấy Anh Giúp EM Với!!!!!!!!!!1

   dễ òm:
   - n*1 = (n*)/n = (3+4)/(3+4+3+6+12) = 7/28 =???
   với (n*) là tổng các thiết bị có công suất >= 50% công suất thiết bị có công suất lớn nhất.
   n: tổng số thiết bị
   P*1 = (3*120+4*90)/(3*120+4*90+3*50+6*20+12*10) = ???
   Nhq* =( n*1)/(P*1) =???
   Nhq = (n) x (Nhq*)= kết quả
   ==============================
   - Ptt= (p0)x(S) = 0.03x5x6 = 0.9kW = 900W
   số bộ đèn cần là = 900/(40+15) = 16 bộ hoặc 17 bộ cũng chả chết ai.
   Mình nghĩ là người ta hỏi bộ đèn chứ ai tính bóng làm gì.
   =============================
   Còn câu 3 với câu 4 em ứ biết phụ tải của nó là bóng đèn, là quạt hay là cái gì, công suất người ta mua mổi cái bao nhiêu và thời gian làm việc mổi ca là bao lâu nên ứ xác định được phụ tải của nó là thằng nào.
   Bạn hỏi lại thầy giáo đi.
   ============
   Câu lý thuyết thì xin các tiền bối nào đã di dời rồi thì chém. Còn em mới biết yêu cầu thiết kế trạm như thế nào để đảm bảo thôi
   Thân ái và quyết thắng

  4. The Following 3 Users Say Thank You to FrozenHeart0705 For This Useful Post:


  5. #3
   Tham gia
   04-10-2012
   Bài viết
   10
   Cảm ơn
   6
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Mấy Anh Giúp EM Với!!!!!!!!!!1

   thank a nhìu lắm, câu 3,4 em hỏi thầy thì thầy bảo đề kiu sao thì làm z :(((((((((((

  6. #4
   Tham gia
   04-10-2012
   Bài viết
   10
   Cảm ơn
   6
   Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

   Mặc định Ðề: Mấy Anh Giúp EM Với!!!!!!!!!!1

   Câu 5 Tính dòng điện đỉnh nhọn của đường dây cung cấp cho phụ tải có số liệu sau:

   Động cơ Pđm ( kW) ε % cosφ Iđm Kmm
   Nâng hàng 12 15 0.66 27.5 5.5
   Xe con 4 15 0.72 8.45 2.5
   Xe lớn 8 15 0.75 16.3 2.5

   Với điện áp U= 380/220 V , hệ số sử dụng ksd = 0.1

   Câu 6 yêu cầu xác định phụ tải điện nhà chung cư 4 tầng , mỗi tầng 10 căn hộ, biết rằng người sống ở đây có mức sống trung bình thấp, cụ thể : Bếp điện đôi ( 2 kW)
   , bàn là ( 1kW), đèn +quạt + tivi+radio ( 1 kW)

   2 bài này ông thầy mới bổ sug, giúp em với

  7. Những thành viên đã cảm ơn hoang_friends vì bài viết hữu ích:

   JIM

  8. #5
   Tham gia
   12-09-2011
   Bài viết
   1,088
   Cảm ơn
   86
   Được cảm ơn 446 lần, trong 359 bài

   Mặc định Ðề: Mấy Anh Giúp EM Với!!!!!!!!!!1

   bạn cho biết là máy biến áp công suất bao nhiêu đi bạn? thường trong mấy trạm 220kv trở lên sau khi cắt điện hoàn toàn máy biến áp và thực hiện đóng tiếp địa, tháo ốc vít và lấy dầu máy biến áp thì bên vận chuyển đa phương thức người ta dùngđường rây sử dụng máy nén thủy lực để đưa máy biến áp ra từ từ.

  9. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:


  10. #6
   Tham gia
   07-10-2012
   Bài viết
   1
   Cảm ơn
   3
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Mấy Anh Giúp EM Với!!!!!!!!!!1

   Baøi 3: Caên phoøng laøm vieäc cuûa moät cô quan thieát keá coù suaát phuï taûi chieáu saùng laø p0 = 0.03kW/m2. Neáu caên phoøng coù dieän tích (5 x 6) m2, thì toång coâng suaát caùc ñeøn caàn coù laø bao nhieâu ? Neáu choïn ñeøn huyønh quang chieàu daøi 1,2m coù coâng suaát moãi ñeøn laø (40 + 15)W, thì caàn coù bao nhieâu boùng ñeøn?

   Baøi 4: Trong xöôûng cô khí coù dieän tích 20 x 40 m2, suaát phuï taûi ñoäng löïc laø 400 W/m2, suaát phuï taûi chieáu saùng laø 15W/m2. Caàn boá trí bao nhieâu boùng ñeøn nung saùng 100W-220V? Neáu bieát coâng suaát moät maùy tieän vaïn naêng laø 5,4kW, moät maùy baøo giöôøng laø 28kW, moät maùy khoan ñöùng laø 17kW, moät maùy haøn laø 12 kVA, moät maùy ñoät daäp laø 15kW, thì coù theå boá trí ñöôïc bao nhieâu nhoùm maùy (vôi tyû leä töông öùng laø 511).

  Trả lời với tài khoản Facebook