Các bác ơi cho em hỏi tý?vì sao người ta phải nối tắt 2 đầu của cuộn tam giác hở(11kv,đây là cuộn cân bằng trong MBA 3 pha 3 dây quấn)rồi nối trực tiếp xuống đất(nối tắt chứ không nối qua điện trở),như vậy có nghĩa là 1 pha sẽ ngắn mạch với đất,mà theo em biết thì đối với cuộn tam giác thì không có trung tính nhưng trường hợp này lại lấy 1 pha nối với đất vậy thì đây có phải là trường hợp mạng cách đất bị ngắn mạch 1 pha không?và trường hợp này thì nó sẽ có tác dụng gì cho mạng và cho cả MBA?Và tại sao người ta lại phải nối như vậy?em chỉ nghĩ rằng cuộn này có tác dụng khử sóng hài,từ thông thứ tự không để không phải móc vòng qua mạch từ gây ồn cho MBA nhưng em chưa hiểu tác dụng của cuộn này là như thế nào khi người ta phải nối tắt với đất là ngắn mạch 1 pha mà không có vấn đề gì?xin được giúp đỡ!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: