Em đang làm mạch về vdk hiển thị lên lcd.
Yêu cầu: viết chương trình (code asm) cho 8951 bấm nút hiển thị số lên lcd và bấm Start để số đó hiển thị giảm dần về 0.
Về phần chương trình hiển thị số thì em đã viết được, hiển thị từ 0 - 9, nhưng phần chương trình cho nút Start để số đang hiển thị giảm về 0 thì em chưa làm được, ai biết chỉ dùm em với.

Em xin cảm ơn...!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: