e.mới nhận 1. mba 35/0;4 máy vận hành đã lâu .kiểm tra thấy mức dầu.ở bình dầu.phụ thấp. cần bổ xung . nhưng e ko loại dầu nào .nếu lấy dầu mba nhưng khác loại có.đổ.thêm.đc.ko.
mong mọi người giúp.đỡ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: