Công ty TNHH Quốc Tế Hợp Phát
CHuyên cung cấp màn hình Proface
- GP 2301-SC41-24V
- AGP3400-T1-D24 
- GP2300-TC41-2
- GP2500-TC11 (nguồn điện AC 110V)
- GP2500-TC41-24V
- GP2301-SC41-24V
- GP2500-SC41-24V (tinh thể lỏng STN 64 màu)
- GP2601-TC11 (nguồn điện AC 110V)
- AST3501-T1-AF   (nguồn điện AC 110V)
- AST3501-T1-D24
- AST3301-S1-D24
- AST3501-T1-D24
- AGP3400-T1-D24     
CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ
MS. HÒA: 0916 608 404

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: