• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
   Tham gia
   19-08-2009
   Bài viết
   41
   Cảm ơn
   11
   Được cảm ơn 20 lần, trong 11 bài

   Mặc định Tổng hợp các tiêu chuẩn về PCCC cho dân M&E....!

   TCVN 1769-1975._ Hồi liệu kim loại đen. Yêu cầu về an toàn phòng nổ khi gia công và luyện lại._ Số trang: 7tr;
   TCVN 2622:1995._ Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 60tr;
   TCVN 2693:2007._ Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Pensky-Martens._ Số trang: 28tr;
   TCVN 3254:1989._ An toàn cháy. Yêu cầu chung._ Số trang: 21tr;
   TCVN 3255-86._ An toàn nổ. Yêu cầu chung._ Số trang: 4tr;
   TCVN 3890:2009._ Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng._ Số trang: 35tr
   TCVN 3991-85._ Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa._ Số trang: 6tr;
   TCVN 4007-85._ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Phòng và chữa cháy._ Số trang: 300$a
   TCVN 4878:2009._ Phòng cháy và chữa cháy. Phân loại cháy._ Số trang: 5tr
   TCVN 4879:1989._ Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn._ Số trang: 13tr;
   TCVN 5040:1990._ Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 14tr.
   TCVN 5279:1990._ An toàn cháy nổ. Bụi cháy. Yêu cầu chung._ Số trang: 20tr;
   TCVN 5303-90._ An toàn cháy. Thuật ngữ và định nghĩa._ Số trang: 13tr;
   TCVN 5684:2003._ An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu chung._ Số trang: 19Tr;
   TCVN 5738:2001._ Hệ thống báo cháy tự động. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 15Tr;
   TCVN 5739:1993._ Thiết bị chữa cháy. Đầu nối._ Số trang: 17tr;
   TCVN 5740:2009._ Phương tiện phòng cháy chữa cháy. Vòi đẩy chữa cháy. Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su._ Số trang: 9tr
   TCVN 5760:1993._ Hệ thống chữa cháy. Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng._ Số trang: 10Tr;
   TCVN 6100:1996._ Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy - Cacbon đioxit._ Số trang: 21tr;
   TCVN 6101:1996._ Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit. Thiết kế và lắp đặt._ Số trang: 44tr;
   TCVN 6102:1996._ Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột._ Số trang: 22tr;
   TCVN 6103:1996._ Phòng cháy chữa cháy. Thuật ngữ. Khống chế khói._ Số trang: 6tr;
   TCVN 6160:1996._ Phòng cháy chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 15Tr;
   TCVN 6161:1996._ Phòng cháy chữa cháy. Chợ và trung tâm thương mại. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 16Tr;
   TCVN 6223:1996._ Cửa hàng khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 11Tr;
   TCVN 6259-5:1997._ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy._ Số trang: 59tr;
   TCVN 6259-5:2003._ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy._ Số trang: 107tr;
   TCVN 6259-5:2003/SĐ 2:2005._ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy._ Số trang: 11tr;
   TCVN 6305-1:2007._ Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler._ Số trang: 80tr;
   TCVN 6305-11:2006._ Phòng cháy, chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống._ Số trang: 19tr;
   TCVN 6305-2:2007._ Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước._ Số trang: 31tr;
   TCVN 6305-3:2007._ Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô._ Số trang: 31tr;
   TCVN 6305-4:1997._ Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinklơ tự động. Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh._ Số trang: 13tr;
   TCVN 6305-5:2009._ Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn._ Số trang: 30tr
   TCVN 6305-7:2006._ Phòng cháy, chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm (ESFR)._ Số trang: 51tr;
   TCVN 6379:1998._ Thiết bị chữa cháy. Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 19Tr;
   TCVN 6553-1:1999._ Hệ thống phòng nổ. Phần 1: Phương pháp xác định chỉ số nổ của bụi cháy trong không khí._ Số trang: 10Tr;
   TCVN 6553-2:1999._ Hệ thống phòng nổ. Phần 2: Phương pháp xác định chỉ số nổ của khí cháy trong không khí._ Số trang: 10Tr;
   TCVN 6553-3:1999._ Hệ thống phòng nổ. Phần 3: Phương pháp xác định chỉ số nổ của hỗn hợp nhiên liệu với không khí trừ hỗn hợp bụi với không khí và khí cháy với không khí._ Số trang: 10Tr;
   TCVN 6553-4:1999._ Hệ thống phòng nổ. Phần 4. Phương pháp xác định hiệu quả của hệ thống triệt nổ._ Số trang: 10Tr;
   TCVN 7026:2002._ Chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay. Tính năng và cấu tạo._ Số trang: 57Tr;
   TCVN 7027:2002._ Chữa cháy. Xe đẩy chữa cháy. Tính năng và cấu tạo._ Số trang: 34Tr;
   TCVN 7061-5:2002._ Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ. Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy._ Số trang: 2Tr;
   TCVN 7161-1:2009._ Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 1: Yêu cầu chung._ Số trang: 114tr
   TCVN 7161-13:2009._ Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 13: Khí chữa cháy IG-100._ Số trang: 12tr
   TCVN 7161-9:2009._ Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea._ Số trang: 14tr
   TCVN 7194:2002._ Vật liệu cách nhiệt. Phân loại._ Số trang: 5Tr;
   TCVN 7278-1:2003._ Chất chữa cháy. Chất tạo bọt chữa cháy. Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước._ Số trang: 35tr;
   TCVN 7278-2:2003._ Chất chữa cháy. Chất tạo bọt chữa cháy. Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước._ Số trang: 36tr;
   TCVN 7278-3:2003._ Chất chữa cháy. Chất tạo bọt chữa cháy. Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy hoà tan được với nước._ Số trang: 26tr;
   TCVN 7336:2003._ Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Yêu cầu thiết kế và lắp đặt._ Số trang: 33tr;
   TCVN 7435-1:2004._ Phòng cháy, chữa cháy . Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 1: Lựa chọn và bố trí._ Số trang: 18tr;
   TCVN 7435-2:2004._ Phòng cháy, chữa cháy . Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 2: kiểm tra và bảo dưỡng._ Số trang: 23tr;
   TCVN 7444-16:2007._ Xe lăn. Phần 16. Độ bền chống cháy của các bộ phận được bọc đệm. Yêu cầu và phương pháp thử._ Số trang: 8tr;
   TCVN 7568-1:2006._ Hệ thống báo cháy. Phần 1: Quy định chung và định nghĩa._ Số trang: 24tr;
   TCVN 7884:2008._ Thiết bị đẩy nước chữa cháy tự vận hành bằng khí nén._ Số trang: 11tr
   TCVN 8060:2009._ Phương tiện chữa cháy. Vòi chữa cháy. Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi._ Số trang: 22tr

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. Những thành viên đã cảm ơn philipcuccu_2009 vì bài viết hữu ích:


  3. #2
   Tham gia
   04-10-2012
   Bài viết
   11
   Cảm ơn
   6
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Tổng hợp các tiêu chuẩn về PCCC cho dân M&E....!

   Sao không có ebook hả bác?

  4. #3
   Tham gia
   19-08-2009
   Bài viết
   41
   Cảm ơn
   11
   Được cảm ơn 20 lần, trong 11 bài

   Mặc định Ðề: Tổng hợp các tiêu chuẩn về PCCC cho dân M&E....!

   Trích dẫn Gửi bởi edward.nguyenn Xem bài viết
   Sao không có ebook hả bác?
   Tui đang tổng hợp tất cả các tiêu chuẩn liên quan tới M&E. Tui sẽ cố gắng up lên mediafire trong thời gian gần nhất, dạo này công việc hơi nhiều. Mong mọi người thông cảm

  5. Những thành viên đã cảm ơn philipcuccu_2009 vì bài viết hữu ích:


  6. #4
   Tham gia
   04-10-2012
   Bài viết
   11
   Cảm ơn
   6
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Tổng hợp các tiêu chuẩn về PCCC cho dân M&E....!

   Xin chân thành cảm ơn bác! Bác vui lòng cho em xin một vài tiêu chuẩn trước để em nghiên cứu dần dần nhé. email của em: edward.nguyenn@gmail.com

  7. #5
   Tham gia
   24-11-2012
   Bài viết
   29
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

   Mặc định Ðề: Tổng hợp các tiêu chuẩn về PCCC cho dân M&E....!

   Trích dẫn Gửi bởi edward.nguyenn Xem bài viết
   Xin chân thành cảm ơn bác! Bác vui lòng cho em xin một vài tiêu chuẩn trước để em nghiên cứu dần dần nhé. email của em: edward.nguyenn@gmail.com
   Bác nào cần tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực PCCC thì liên hệ mình sẽ cung cấp.
   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÚ THỌ

   www.phuthotech.vn

  8. #6
   Tham gia
   25-09-2012
   Bài viết
   8
   Cảm ơn
   1
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: Tổng hợp các tiêu chuẩn về PCCC cho dân M&E....!

   Em đang rất cần TCVN 5739, mong ai có gửi giúp đỡ em. Mail: hungnguyenpt86@gmail.com
   Có tiêu chuẩn VN nào quy định đầu nối pumper trên trụ chữa cháy phải có kích thước bao nhiêu không? Có thể có loại DN130 không ạ?

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - Hỏi về hệ thống pccc
   Bởi minhtiepjsc trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
   Trả lời: 8
   Bài cuối: 28-08-2014, 12:56
  2. Tuyển Công nhân PCCC, Kỹ thuật PCCC
   Bởi nhansuhoangminh trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 23-04-2014, 11:27
  3. Tiêu chuẩn chồng sét :tcvn 9385-2012 tiêu chuẩn chồng sét
   Bởi lopthietkedien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
   Trả lời: 3
   Bài cuối: 01-09-2013, 21:57
  4. Dịch vụ - Sửa chữa hệ thống PCCC
   Bởi Amada trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 16-03-2013, 05:35
  5. Tiêu chuẩn thiết kế ĐHKK cho Building theo tiêu chuẩn ASHRAE
   Bởi nttrang trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 29-10-2012, 11:42