chào các bạn. Cho hỏi phần mềm lập trình cho HMI power panel của STARLINGER 4pp220 là gì vậy. ai có phần mềm cho mình down với.
cảm ơn nhiều he. không biết HMI hệ thống cũ có mật khẩu nữa không

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: