mình đang làm mạch cần xung clock tần số 640k Hz mà không biết làm thế nào, ai biết chi giúp minh với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: