mọi người cho t công thức vói giải hộ tui bài nay với
Câu 6: Cho mạng 3 pha Ud = 380V trung tính trực tiếp nối đất. Rnd = 4 (Ω), Rng = 1 (KΩ), Rnền = 10 (KΩ) Dòng điện chạy qua người là:


A. Ing = 40 (mA)
B. Ing = 20 (mA)
C. Ing = 80 (mA)
D. Ing = 60 (mA)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: