thấy các bác bàn luận sôi nổi quá! các bác cho em hỏi cuộn kháng là gì. tác dụng của cuộn kháng!. em nghe nói nó gắn để bảo vệ tụ bù hoặc động cơ mà chưa biết nguyên lý hoạt động của nó ntn. mong các bác đi trước chỉ giáo