Mừng cho đại ca không phải ăn cơm bụi nữa. keke.
Hôm nào nhậu phát nhé.
Xem thêm

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: