ông thầy dạy kỷ thuật điện đưa ra 2 câu hỏi kiểm tra mà e mù tịt huhu
1.công thức thiết kế chiếu sáng:


Fz=[E(min)*S*K] / (µ*Z)

công thức trên tính cái gì, có ở đâu, khi nào sử dụng
2. khi tính Ptt= Ptt(đ/lực) + Ptt(chiếu sáng)
tại sao phải tách thành 2 cái như z

hjx hjx mấy a giúpem với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: