Công ty GPPG chuyên cung cấp các sản phẩm cảm biến của HAEHNE tại thị trường Việt Nam, trong đó có cảm biến Radial Force Sensor . Cảm biến Raidial Force Sensor của Haehne bao gồm các loại sau:

1. Loại BZA

User-friendly aluminium sensor for a broad range of applications.

Technical Data
Nominal force (Fnom): 100 - 5000 N
Shaft diameter: 15 - 60 mm
Max. operating force based on Fnom:160 %
Absolute max. force based on Fnom: 700 - 1000 %
Combined error: 0,5%

2. Loại BZN

Rugged stainless steel sensor for the highest performance requirements and aggressive media.

Technical Data
Nominal force (Fnom):100 - 4000 N
Shaft diameter: 15 - 40 mm
Max. operating force based on Fnom: 160 %
Absolute max. force based on Fnom: 1000 %
Combined error: 0,5 %

3. Loại BZE4 - Solutions for large forces

Depending on your requirement we offer solutions for large shaft diameters and forces up to 15kN.

Technical Data
Nominal force (Fnom):1 - 15 kN
Shaft diameter: 40 - 70 mm
Max. operating force based on Fnom: 160 %
Absolute max. force based on Fnom: 1000 %
Combined error: 0,5 %

4. Loại XYR

Dual axis web tension sensor for changing web angle geometries.

Technical Data
Nominal force (Fnom): 250 - 2000 N
Shaft diameter: 15, 17 mm
Max. operating force based on Fnom: 160 %
Absolute max. force based on Fnom: 1000 %
Combined error: 0,5 %

5. Loại BZL

Pillow block with integrated web tension measuring function and selectable measuring direction.

Technical Data
Nominal force (Fnom): 100 - 1000 N
Shaft diameter: 12 - 17 mm
Max. operating force based on Fnom: 160 %
Absolute max. force based on Fnom: 1000 %
Combined error: 0,5 %

Mọi chi tiết về sản phẩm của công ty GPPG xin vui lòng tham khảo tại website www.giaphanco.com.vn

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

GPPG TRADE CO., LTD
150/31/1 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP. HCM
Attn: Mr Phan Hòa Hiệp - Giám đốc
Mobile: 0938 048 779
Email: phhiep@giaphanco.com.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: