"6SE6440-2UD22-2BA1
MICROMASTER 440
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW
OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S
SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW
202 X 149 X 172 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
---------
CTY DƯƠNG HiẾU
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI - SIEMENS
http://duonghieu.vn/ ; Mr.Yên: 0937258187
thietbitudong2612@gmail.com; thietbitudong2612@yahoo.com
Các sản phẩm khác:
6AV 6640 - 0BA11 - 0AX0
6AV 6640 - 0CA11 - 0AX1
6AV 6641 - 0AA11 - 0AX0
6AV 6641 - 0BA11 - 0AX1
6AV 6642 - 0BA01 - 1AX1
6AV 6647 - 0AA11 - 3AX0
6SE 6400 - 1PB00 - 0AA0
6SE 6430 - 2UD31- 5CA0
6SE 6430 - 2UD32 - 2DA0
6SE 6430 - 2UD33 - 0DA0
6SE 6440 - 2UD21 - 1AA1
6SE 6440 - 2UD22 - 2BA1
6SE 6440 - 2UD23 - 0BA1
6SE 6440 - 2UD27 - 5CA1
6SE 6440 - 2UD31 - 1CA1
6SE 6440 - 2UD31 - 5DA1
6SE 6440 - 2UD32 - 2DA1
6SE 7138 - 4CA01 - 0AA0
6SE6 400- 0BE00- 0AA1
6SE6 400- 0BP00- 0AA1
6SL 3210- 1KE13 - 2UB0
6SL 3210- 1KE15 - 8UB0
6SL 3210- 1KE21 - 3UB0
6SL 3210- 1KE22 - 6UB0
6SL 3210- 1KE23 - 2UB0
6SL 3224 - 0BE15 - 5UA0
6SL 3224 - 0BE17 - 5UA0
6SL 3224 - 0BE21 - 1UA0
6SL 3224 - 0BE22 - 2UA0
6SL 3224 - 0BE25 - 5UA0
6SL 3224 - 0BE27- 5UA0
6SL 3224 - 0BE31 - 8UA0
6SL 3224 - 0BE32 - 2UA0
6SL 3224 - 0BE33 - 0UA0
6SL 3244 - 0BB00 - 1BA1
6SL 3244 - 0BB12 - 1PA1
6SL 3255 - 0AA00 - 4CA1
6XV 1830 - 0EH10
6XV 1830 - 0EN20 (m)
6XV 1830 - 3EH10"

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: