Em đang có 1 nhóm bạn hợp tác với nhau. cùng nghiên cứu theo yêu cầu của khách và làm mạch theo yêu cầu..
Nếu ae nào cần người làm bán thời gian thì alo cho em nhé!!! làm xong chuyển giao toàn bộ công nghệ!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: