mình đang làm mô phỏng điện tử côgn suất
cần phần mềm thiết kế mạch điện tử MicroSim
bạn nào có up lên giùm mình với
thanks!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: