em đang thiết kế cung cấp điện cho kv nông thôn. khi chọn cầu chảy em chỉ tính dòng làm việc của xã và dòng điện định mức của cầu chì rồi chọn cầu chì theo bảng. về phần kiểm tra thì em kiểm tra ''Hiệu quả bảo vệ chống quá tải. theo điều kiện này hệ số hệ số tin cậy chống quá tải ktc.qt là tỷ số giữa giá trị dòng định mức của dây chì và dòng điện cho phép của đường dây phải nhỏ hơn 1.''
thầy giáo bảo em kiểm tra tính chọn lọc nữa. cầu chảy của em lắp ở trạm biến áp. thì làm sao biết được dòng mở máy của cả xã. có nhiều loại động cơ ( xưởng mộc, máy bơm nước, máy xay xát...).

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: